NatuurkundeElektriciteit ≫ Rekenen

Rekenen

In de natuurkunde wordt er veel gerekend met formules. Deze formules kan je herkennen van wiskunde. Een voorbeeld van een formule bij wiskunde is y=2x.
Bij natuurkunde maken we vaak gebruik van drie verschillende onderdelen in één formule. Een voorbeeld is de formule om de weerstand uit te rekenen.

weerstand = spanning : stroomsterkte

 

Om de weerstand uit te rekenen moet je de spanning weten en de stroomsterkte.
Is de spanning 9 Volt en de stroomsterkte 1 Ampère dan krijg je de volgende rekensom:

weerstand = 9 Volt : 1 Ampère = 9 Ohm

 

Dit was een makkelijke rekensom. Om ook moeilijke rekensommen op te lossen maken we gebruik van de rekenstappen

 

Stap 1

Schrijf de gegevens van de vraag op. Doe dat op de volgende manier:
Spanning = 9 Volt
Stroomsterkte = 1 Ampère

 

Stap 2

Schrijf op wat de vraag is. Wat moet je uitrekenen?
Wat is de weerstand?

 

Stap 3

Schrijf op welke formule je moet gebruiken.
weerstand = spanning : stroomsterkte

 

Stap 4

Schrijf de berekening op. Je zet het getal wat bij spanning hoort onder spanning. Neem de : over.
En zet onder stroomsterkte het getal wat daarbij hoort. Je krijgt dat de volgende som:
9 : 1 = 

 

Stap 5

Het antwoord met daarachter de juiste eenheid.
9 Ohm

Sombegrip - spanning, stroomsterkte en weerstand (bb)

Rekenen aan weerstand - KB (kb)

Rekenen aan weerstand - BB (bb)