NatuurkundeKrachten ≫ Symbolen krachten

Symbolen krachten

In de natuurkunde wordt er veel gewerkt met symbolen. Dit zijn letters die gebruikt worden voor grootheden en eenheden. In de tabel hieronder zie je de grootheden, eenheden en hun symbolen die gebruikt worden bij sommen over krachten.

 

Grootheid Symbool grootheid Eenheid Symbool eenheid
kracht F newton N
massa m kilogram kg
valversnelling g meter per seconde kwadraat m/s2