NatuurkundeSnelheid ≫ Symbolen snelheid

Symbolen snelheid

In de natuurkunde wordt er veel gewerkt met symbolen. Dit zijn letters die gebruikt worden voor grootheden en eenheden. In de tabel hieronder zie je de grootheden, eenheden en hun symbolen die gebruikt worden bij sommen over snelheid.

 

Grootheid Symbool grootheid Eenheid Symbool eenheid
afstand s meter m
    kilometer km
tijd t seconde s
    uur h
snelheid v meter per seconde m/s
    kilometer per uur km/h
gemiddelde snelheid vgem meter per seconde m/s
    kilometer per uur km/h
versnelling a meter per seconde kwadraat m/s2