vragen

Sombegrip - spanning, stroomsterkte en weerstand

Oefen om uit een vraag te halen wat de spanning, stroomsterkte en weerstand is.

bb
Jaar 1